Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Izvajanje zimske službe 2020/2021 (Laški bilten št.: 83/2021)

Komunala Laško izvaja redno vzdrževanje lokalnih cest, pomembnejših javnih poti, ulic, hodnikov za pešce in parkirnih prostorov v občini Laško skladno z vsakoletno pogodbo z Občino Laško. V sklopu rednega vzdrževanja se v zimskem obdobju od 15. 11. preteklega leta do 15. 3. tekočega leta izvaja tudi zimska služba na vseh navedenih cestah in površinah, skladno s pogodbo in vsakoletnim izvedbenim planom zimske službe. Prav tako pa je Komunala Laško po Odloku o izvajanju zimske službe v občini Laško, Ur. l. RS št. 61/2019, zadolžena tudi za izvajanje zimske službe na cestah, ki jih upravljajo krajevne skupnosti. Gre za vse preostale javne poti, nekatere nekategorizirane ceste in gozdne ceste javnega pomena. Komunala Laško izvaja zimsko službo na lokalnih cestah in javnih poteh pretežno v lastni režiji, z lastnimi kapacitetami in le delno s podizvajalci, na preostalih krajevnih cestah v upravljanju krajevnih skupnosti pa zimsko službo pretežno izvajajo podizvajalci in le delno Komunala. Komunala Laško skupaj s svojimi podizvajalci izvaja zimsko službo na celotnem cestnem omrežju v občini Laško v dolžini 471 km.

Pri izvajanju zimske službe je angažiranih 30 plužno posipnih enot in 39 delavcev, od tega 13 zunanjih izvajalcev (2 izvajalca z dopolnilno dejavnostjo, 7 samostojnih podjetnikov in 4 gospodarske družbe), s katerimi so bile podpisane izvajalske pogodbe. Organizirana je bila tudi služba dežurstva in pripravljenosti na domu. Izvajala se je tudi cestno pregledniška služba. Vodja zimske službe in dežurni odrejajo dežurstvo in pripravljenost glede na pričakovane vremenske razmere. Zaradi zimskih razmer je bila zaprta cesta samo na odseku Šmohor-Gozdnik-Koder. Delo je tekom celotne zimske sezone potekalo usklajeno in brez večjih problemov.

Za uspešno izvajanje dejavnosti smo zagotovili posipni material, prometno signalizacijo ter 4.200 opozorilnih snežnih količkov. Za izvajanje zimske službe se uporabljajo tudi deponije posipnega materiala na več lokacijah, in sicer v Laškem na sedežu podjetja, na Vrhu nad Laškim, v Rimskih Toplicah, Velikem Širju, Šentrupertu, Polani in Lokavcu.

V sezoni 2020/2021 je bilo opravljenih 20 akcij pluženja in posipavanja ter 56 dodatnih posipov s specialnim vozilom v okviru dežurne službe. Porabljeno je bilo skupaj 403 ton soli in 675 m3 gramoza. Zadnja akcija pluženja in posipanja je bila izvedena 14. 3. 2021.


Pluzenje in posipanje cest 83
Pluženje in posipanje cest

Obrezovanje cestnega profila
Obrezovanje cestnega profila


                 Borut Škegro

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Izvajanje zimske službe 2020/2021 (Laški bilten št.: 83/2021)