Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje vodovoda

Predstavitev dejavnosti vzdrževanje vodovoda
vzdrzevanje vodovoda 10 2019
• Črpanje vode iz vrtin in pridobivanje iz zajetij
• Priprava in kontrola pitne vode
• Transportiranje pitne vode od zajetij k porabnikom
(preko cevovodov, dezinfekcijskih postaj, črpališč, regulacijskih objektov in vodohranov), do porabnikov.
• Menjava in popis vodomerov
• Vzdrževanje objektov in naprav
• Vzdrževanje hidrantov in hidrantne mreže
• Vodenje katastra
• Izdaja projektnih pogojev, smernic in mnenj, k upravnim postopkom
• Sodelovanje pri investicijah
• Izvajanje vseh potrebnih obveznih spremljajočih zadev za izvajanje dejavnosti.
• 24 urno izvajane dežurstva

Javni vodovod obsega:
• 46 zajetij in vrtin pitne vode, za katera so pridobljena vodna dovoljenja, z povprečno izdatnostjo 101 l/s
• 68 vodohranov
• 30 črpališč
• 250 revizijskih jaškov
• 5 delujočih dezinfekcijskih postaj
• 200 delujočih hidrantov

Vodovodni sistem v našem upravljanju s 3.184 priključki oskrbuje 11.296 prebivalcev, industrijski, javni in drugi objekti.

V letu 2018 je bilo v sistem distribuirane 1.258.180 m3 pitne vode od tega skupno prodane 1.021.059 m3, razlika predstavljajo vodne izgube.

Prodaja je bila razdeljena sledeče:
• 402.986 m3 gospodinjstva
• 618.073m3 industrija

Zaradi zahtevanega vse višjega nivoja kakovosti dejavnosti, imamo vzpostavljen verificiran HACCP sistem pa je redno kontroliran s strani ZIRS-a (zdravstveni inšpektorat RS).

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Vzdrževanje vodovoda