Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

O težavah z odpadnim blatom iz čistilnih naprav (Laški bilten št.: 82/2021)

Upravljavci čistilnih naprav po Sloveniji so v vse večjih težavah. Vse bolj jih teži vprašanje: Kaj narediti z odpadnim blatom iz čistilnih naprav? Ne samo, da se čistilne naprave polnijo z blatom, polnijo se tudi rezervne skladiščne kapacitete. Posledično pa to vse bolj obremenjuje okolje. Po medijih vse prevečkrat spremljamo za naravo in okolje nevarne zgodbe, po katerih prihaja do nevarnega odlaganja na črna odlagališča. In zakaj država tako pozno pristopa k temu problemu?logotip jp komunala lasko m

Še do pred kratkim smo v Sloveniji večino odpadnega blata izvozili na Madžarsko, kamor pa so blato vozili tudi iz drugih držav in je zato tudi pri njih to šlo čez vse meje, kar je posledično pripeljalo do množičnih odpovedi pogodb za zbiranje muljev iz čistilnih naprav.

Slovenci smo ga k njim izvozili kar 87 odstotkov, zato je njihova odločitev, da ga nočejo več, postavila našo državo na trdna tla. Po podatkih Zbornice komunalnega gospodarstva je stanje trenutno tako, da 26 od 55 upravljavcev čistilnih naprav nima več prevzemnika, ki bi prevzel in odpeljal mulj. Ostale čaka podoben scenarij v naslednjih mesecih, ko se jim iztečejo pogodbe. Podatki se sicer nanašajo zgolj na tiste upravljavce, ki so člani Zbornice komunalnega gospodarstva. V Sloveniji imamo sicer 127 izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, večina ima v upravljanju tudi večje ali manjše čistilne naprave. "Natančnih podatkov za vse izvajalce nimamo. Večina pa po naši oceni že ima ali bo imela v kratkem težave zaradi neprevzemanja odvečnega blata," je opozoril direktor projektov Zbornice komunalnega gospodarstva Iztok Rozman.

Ker neodvažanje blata lahko pomeni zaustavitev čistilnih naprav in iztekanje odpadnih voda v reke, je odstranjevanje tega blata bistvenega pomena za delovanje čistilnih naprav. Posledice, in tudi to, kdaj bodo nastopile, so odvisne od mnogih dejavnikov. Na primer, do kdaj imajo posamezni izvajalci zagotovljeno odstranjevanje odvečnega blata in ali imajo možnosti začasnega skladiščenja. Nekateri namreč te možnosti sploh nimajo, drugi imajo časovno omejene možnosti. "Tudi pri začasnem skladiščenju blata ne moremo povsem izključiti negativnih posledic za okolje. Končna posledica je seveda lahko nedelovanje čistilne naprave in iztekanje neprečiščene odpadne vode v vodotoke," je še poudaril Rozman.

Zagotovo bo zgodba postala še bolj zanimiva in se še bolj dotaknila tudi naše lokalne sredine. V Komunali Laško se zavedamo te problematike in čeprav ne upravljamo s čistilno napravo, ki je predmet koncesijskega razmerja z družbo WTE, smo že pred leti predlagali rešitev v smeri izdelave kompozitnih materialov, pa takrat zanjo ni bilo posluha. Glede na izpostavljeno problematiko pa je napočil čas, da skupaj z Občino Laško, Pivovarno Laško Union in WTE-jem poiščemo okolju in občanom najboljšo pot.

                                              Tomaž Novak, direktor
                                              Vir: 24ur.com, Zbornica komunalnega gospodarstva

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila O težavah z odpadnim blatom iz čistilnih naprav (Laški bilten št.: 82/2021)