Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Pregled in prve meritve malih komunalnih čistilnih naprav (Laški bilten št.: 83/2021)

Komunala Laško kot izvajalec javne službe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. Prve meritve se izvedejo po prvem zagonu naprave in po vsaki večji spremembi obratovanja teh naprav.logotip jp komunala lasko m

Izvajalec javne službe ne pregleda male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda ne predloži rezultatov meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.

Mejne vrednosti parametrov se razlikujejo glede na aglomeracije:
• Za komunalno odpadno vodo; izven meja aglomeracij, znotraj aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno primarno čiščenje.
• Za komunalno odpadno vodo; iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno sekundarno čiščenje, v primeru, če gre za iztok v vodno telo površinske vode, ki se uvršča med občutljiva območja ali vodotok katerega srednji mali pretok na mestu iztoka iz komunalne čistilne naprave je manjši od desetkratnika največjega šesturnega povprečnega pretoka odpadne vode iz komunalne čistilne naprave pa je potrebno izvesti tudi terciarno čiščenje.
• Za komunalno odpadno vodo; iz aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, mora biti pred odvajanjem v vode zagotovljeno primarno in sekundarno čiščenje, tudi če ne gre za občutljivo območje.
mejne vrednosti ciscenje 83mejne vrednosti ter ciscenje 83


                 Bojana Mastnak

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Pregled in prve meritve malih komunalnih čistilnih naprav (Laški bilten št.: 83/2021)