Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Novo vozilo z dvižno košaro (Laški bilten št.: 73/2019)

Komunala Laško je v začetku letošnjega letu izvedla javno naročilo za dobavo vozila z dvižno košaro. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Portofin, d. o. o., iz Kamnika. Vrednost investicije je znašala 50.800 EUR brez DDV. V ceni investicije je bila dobava šasije oz. podvozja vozila Nissan NT400 ter nadgradnja vozila z dvižno košaro Oil$Steel Snake 2010 Plus, ki je izredno lahek, kompakten in zanesljiv sistem. Nosilna kupola za roko oz. dvižna roka se vrti 360º in lahko doseže 20 m v višino in prečno po dolžini do 10,2 m z obremenitvijo 120 kg oz. 8,0 m z obremenitvijo 250 kg.Novo vozilo z dvizno kosaro m

Dobava vozila je bila izvedena v začetku avgusta, še pred iztekom pogodbenega roka. Poleg vseh izobraževanj na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu so se zaposleni delavci za delo z dvižno košaro konec julija še dodatno izobraževali pri proizvajalcu dvižne košare.

Komunala Laško je z nabavo tega vozila še dodatno razširila svoj avtostrojni vozni park. S tem vozilom bo izvajala dela na področju vzdrževanja javnih površin in javne razsvetljave, stanovanjske dejavnosti pri vzdrževanju večstanovanjskih, javnih in drugih objektov ter vsa druga dela in opravila v okviru izvajanja ostalih dejavnosti podjetja. Poleg tega bo vozilo namenjeno tudi za izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja, intervencijska dela in druga dela ter opravila.

Primopredaje novega vozila se je poleg zaposlenih delavcev udeležil tudi župan občine Laško Franc Zdolšek.

lekt KOMUNALA 1. Novo vozilo z dvizno kosaro html fe29ff924641e565
Novo vozilo z dvižno košaro

                                             Tomaž Novak, direktor

Čiščenje javnih površin v času prireditve Pivo in cvetje (Laški bilten št.: 73/2019)

Festival Pivo in cvetje vsako leto, letos že 55., v začetku julija prenese v središče našega lepega Laškega kar nekaj sprememb in živahnosti tudi na področju vzdrževanja javnih površin.

Že v začetku meseca je potrebno javne površine pripraviti na spremembe prometnega režima, zavarovati območja, kjer bi se obiskovalci lahko poškodovali, in umakniti vso premično komunalno opremo, ki bi jo množičen obisk festivala lahko popolnoma uničil. V tem času se iz mestnega središča umaknejo vsa cvetlična korita, namestijo se varovala na podeste mostu čez Savinjo in montažne varovalne ograje na tistih mestih, ki jih je potrebno ograditi za fizično varovanje obiskovalcev, pripravi se prostor za kampiranje in nešteto drugih malenkosti, včasih tudi očem nevidnih.

Komunala Laško poleg predhodne priprave poskrbi tudi za sprotno vsakodnevno čiščenje mestnega jedra. Vsako jutro je mesto očiščeno in oprano do časa, ko ljudje odhajajo v službo. V delovni ekipi za čiščenje sodeluje okoli 15 zaposlenih delavcev, večinoma vzdrževalci javnih površin in šoferji. Delavci najprej ročno pripravijo kupe odpadkov, ki jih potem posesajo s posebnim sesalnim sistemom, nameščenim na smetarskem vozilu. Na vseh ostalih mestih in skritih kotičkih pa je vse potrebno narediti ročno. Ulice in ceste se po jutranjem čiščenju vsakodnevno še strojno operejo in tako pripravijo na nov festivalski dan. V zadnjih letih je zaradi poostrenega nadzora nad vnašanjem alkoholnih pijač v mestno središče med prireditvijo precej manj steklovine, kar nam malo olajša čiščenje, saj je sesanje razbite steklovine težje in se mora večinoma odstranjevati ročno.

Po končani prireditvi se skriti kotički, kamor se ne da priti s komunalnim vozilom, očistijo in operejo še ročno. Pospravi in očisti se prostor za kampiranje, kjer je zaradi travne površine vse potrebno narediti ročno. Ko je čiščenje po prireditvi končano, je potrebno spet namestiti komunalno opremo, cvetlična korita in vzpostaviti običajni režim.

V vseh teh letih je priprava in čiščenje postalo rutina, kar gre pripisati utečeni ekipi in dobri organizaciji, kar pa seveda ne pomeni, da nas vsakič ne pričaka kako presenečenje, ki pa mu je ekipa vedno kos.

Najpomembnejše pri vsem pa je, da so meščani in obiskovalci z našim delom zadovoljni, da občani čim manj občutijo posledice prireditve in da se obiskovalci vedno znova in znova vračajo v naše prelepo mesto.

lekt KOMUNALA 2. Ciscenje javnih povrsin v casu Piva in Cvetja html e9a58a37c525b955
lekt KOMUNALA 2. Ciscenje javnih povrsin v casu Piva in Cvetja html f61bcc375c328d43

                                             Marko Klinar

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Marija Gradca, Lahomnega, Radobelj in Harja v Laškem, da bo zaradi prestavitve vodovoda v sklopu modernizacije železniške proge, motena oskrba s pitno vodo, dne 1.8.2019 od sedme do dvanajste ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod-jpkl-01

Ločeno zbiranje odpadkov v Laškem (Laški bilten št.: 73/2019)

Tekstil
Po zaključenem sodelovanju z Zadrugo dobrote smo na našem območju ostali brez zabojnikov za zbiranje tekstila. V očeh občanov je preteklo preveč časa brez zabojnikov. Ves čas smo si prizadevali, da bi vzpostavili prvotno stanje. V zaključku se nam je uspelo dogovoriti s Surovino in v roku 14 dni od dogovora smo na vse stare lokacije in eno novo (zbirni center Strensko) postavili zabojnike za zbiranje tekstila. Ves zbrani tekstil gre na brezplačno predelavo v Avstrijo. Od postavitve do prvega praznjenja (14 dni) ste v zbiralnike oddali 1.580 kg tekstila. Pri oddaji tekstila naprošamo vse občane, da dosledno upoštevajo naša navodila.

lekt Clanek Bilten junij 2019 3. Loceno zbiranje odpadkov html 128a1c16cb07203

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev
S prevzemnikom odpadnega jedilnega olja smo izvedli prvo črpanje in načrpali 100 l olja iz zbiralnika na Badovinčevi ulici. Zaradi boljše odzivnosti smo se opremili z opremo za prečrpavanje in skladiščenje odpadnega jedilnega olja, tako da bomo lahko storitev ponudili tudi gostinskim lokalom in drugim zainteresiranim odjemalcem v naši občini.

lekt Clanek Bilten junij 2019 3. Loceno zbiranje odpadkov html 85fbd85a5ca29bd9

Steklo
Po podatkih prevzemnikov ločeno zbranih odpadkov se med frakcijami, ki se zbirajo na ekoloških otokih, pojavlja vse več odpadkov, ki tja ne sodijo. Težave se pojavljao tudi pri steklu. Gre predvsem za embalažo, v kateri se steklo prinaša na ekološke otoke. V mogih primerih se v zabojnik skupaj z ločeno zbranim steklom odlagajo razne škatle, zaboji in vreče, ki tja ne sodijo. Glede na to, da se vsi skupaj trudimo, da ločujemo odpadke na izvoru, naprošamo vse občane, da tudi te odpadke odlagajo ločeno. Tudi vso embalažo, v kateri se prinesejo odpadki na ekološki otok, je potrebno odložiti v ustrezen zabojnik.

lekt Clanek Bilten junij 2019 3. Loceno zbiranje odpadkov html 69204d5cf5bc24d6

                                                         Andrej Ilijevec

      

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Trubarjevega nabrežja v Laškem, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 28.6.2019 od šeste do dvanajste ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod-jpkl-01

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca