Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Ugotavljanje zadovoljstva prebivalcev

Spoštovani Občani,

vabimo vas k izpolnjevanju ankete o zadovoljstvu naših storitev.

Anketni list

Hvala za vašo pozornost.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Spoštovani občani.
nevarni odpadki 2020 m
Javno podjetje Komunala Laško bo, v sodelovanju s podjetjem Simbio, izvedlo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Akcija bo potekala po sistemu premične zbiralnice.

Terminsko se bo akcija odvijala v soboto, 9.4. in nedeljo, 10.4. 2022. Postanki zbiralnice bodo na naslednjih lokacijah:
  • Sobota, 9.4. 8:00-8:45 Huda Jama, 9:00-9:45 Tim Laško, 10:00-10:45 3 lilije, 12:00-12:45 Strmca (križišče pri Drametu), 13:00-13:45 Sedraž (gasilski dom), 14:00-14:45 Rimske Toplice (šola), 15:00-15:45 Zidani Most (gasilski dom), 16:15-17:00 parkirišče pod občino

  • Nedelja, 10.4. od 8:00-8:45 Šentrupert (gasilski dom), 9:15-10:00 parkirišče Čater, 11:30-12:15 razcep Reka – Tevče (Oblak), 12:30- 13:15 Vrh nad Laškim (gasilski dom), 13:45-14:30 Jurklošter (šola) 

V akciji bomo zbirali: odpadna motorna olja, jedilno olje in maščobe, premaze, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi, topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide, fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo Hg, zavržena čistila, baterije in akumulatorje, zavržena zdravila, embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi, zavrženo električno in elektronsko opremo, pršila, hladilne tekočine in kartuše.

Prosimo, da električno in elektronsko opremo oddajte na zbirnem centru Stensko in ne v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 041-769-668.

nevarni odpadki 04 2022

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2021

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je na podlagi pogodbe z Občino Laško, izvajalec gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v Občini Laško.

V letu 2021 smo na vodovodnih sistemih v našem upravljanju distribuirali 1.156.412 m3 pitne vode. Vodo smo v letu 2021 pridobivali iz spodaj navedenih izvirov in vrtin, z navedeno izdatnostjo:
Zajetja Lurd ZB1, ZB2, ZB4 (6,22 l/s), Zajetja Ogeče Z1, Z2, Z3 ZRT (10,37 l/s), Zajetja Borovke Z1,Z2, Z3, Z4, Z5 (8,34 l/s), Zajetja Rudnik Jožefa, Govce (27,28 l/s), Zajetja Kal H3, H5, H6, H7, Z1pri H3, Podomevškov Z1 (13,67 l/s), Zajetje Beli studenec (0,98 l/s), Zajetje Gozdnik (0,11 l/s), Zajetje Mrzlek (0,47 l/s), Zajetje Polana (0,93 l/s), Zajetje Jurklošter šola (3,15 l/s), Zajetje Voluš (1,06 l/s), Zajetje Trije studenci 1,2 (2,31 l/s), Zajetja Globočaj 1,2,4 (3,21 l/s), Trije studenci Vrtina 1 in 2 (4,00 l/s), Zajetje Tovsto (0,1 l/s), Zajetje K1 Zidani most (1,99 l/s).
Porocilo o kakovosti pitne vode za leto 2021 a8370fe10ae59770

Distribucija vode je potekala preko 70 vodohranov, 30 črpališč, in po 375 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 7 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 205 delujočih in redno pregledanih hidrantov.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo na podlagi pravilnika o pitni vodi izvajali notranji nadzor pitne vode, za kar smo v letu 2021 izvedli vzorčenje z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). S strani notranjega nadzora in državnega monitoringa (vse NLZOH)

Porocilo o kakovosti pitne vode za leto 2021 648cba4b04726e1e
Tabela prikazuje število vzorčenj na posameznem vodovodnem sistemu
 

V letu 2021 so bili vsi odvzeti vzorci skladni. Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško, smo poleg navedenega – zakonsko obveznega vzorčenja, izvajali tudi v letu 2021, še interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union d.o.o.. Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2021 uspešno opravili recertifikacijsko presojo po standardu codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 - HACCP (kar pomeni analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ki kot mednarodna metoda velja na področju zagotavljanja varne prehrane oz. vodo oskrbe.

V primeru pojava neustrezne pitne vode pitne vode, vas bomo obveščali preko radia Celje, preko spletne strani Občine Laško in JP Komunale Laško, ter preko oglasnih desk.

V letu 2021, je bila voda v javnem vodovodu občine Laško zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike.

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Sevc Udmata, Strmce in Modriča, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 28.3.2022 od 13:00 ure do predvidoma 19:00 ure..

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod napaka1

Polletni popis vodomerov

JP Komunala Laško, obvešča uporabnike javnega vodovoda na območju občine Laško, da se bo v dneh od 14.03. do 04.04.2022 izvajal jesenski polletni popis vodomerov.

Lastnike in uporabnike objektov naprošamo da omogočijo dostop do vodomerov, v kolikor bo vodomer nedostopen (v objektu in vas ni doma, ali pa je vodomerni jašek ali vodomerna niša nedostopna), bodo popisovalci v vašem poštnem nabiralniku pustili obvestilo, da sami očitate vodomer in stanje javite najkasneje do 04.04.2022 na številko 03 7338-732, režijski obrat Občine Laško ali e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Glede okvar na javnem vodovodu ali pomanjkanja vode pa lahko pokličete dežurno službo na številko 051-614-501
vodovod

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca