Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave

Dejavnost se opravlja kot gospodarska javna služba v obsegu letne pogodbe z naročnikom oz. lastnikom (Občino Laško). Zajema redno vzdrževanje javnih površin, od leta 2010 pa tudi pohodnih in kolesarskih poti.
vzdrzevanje-jp-01
Dela potekajo zelo intenzivno in zajemajo košnjo zelenih javnih površin, vzdrževanje parkov, ulic, trgov, parkirišč in hodnikov za pešce ter izvajanje javne snage na teh površinah. Predvsem na območju Laškega in Rimskih Toplic, delno pa tudi na območju ostalih krajevnih skupnosti, se izvaja letno in zimsko vzdrževanje:
• ulic (v Laškem in Rimskih Toplicah) v obsegu 19,60 km,
• zelenih površin (zelenic, travnikov, brežin) na 112.290 m2 in
• utrjenih površin (pločnikov, parkirišč) na 11.583 m2.

V celotni občini se na 52 odjemnih mestih izvaja tudi interventno vzdrževanje javne razsvetljave, v času praznikov pa dejavnost zajema tudi okrasitev.
vzdrzevanje-jp-02
Zaradi razvojne usmerjenosti občine Laško v turizem se zahteva vedno višji nivo urejenosti javnih površin.

Zakonodaja:
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
(Uradni list RS, št. 41/2004)
Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/1993)
• Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 109/2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 51/2012)
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 79/2012)
Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma
(Uradni list RS, št. 17/2010)

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 109/2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 66/2007)
Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 24/2006)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave