Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Pogrebna in pokopališka dejavnost

se izvajata po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Laško in vključujeta tudi opravljanje pogrebnih svečanosti.


Dejavnost zajema naslednje storitve:

• opravljanje pogrebne dejavnosti,
• opravljanje pokopališke dejavnosti,
• urejanje pokopališč,
• pogrebne svečanosti.

pokopalisce-lasko-01Pogrebna dejavnost se izvede v primeru pokopa umrlega na enem izmed pokopališč v našem upravljanju (Laško, Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž, Rečica, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Lažiše, Kolman in Širje). V občini Laško je na pokopališčih 3725 grobov.

Na željo svojcev umrlega nudimo poleg osnovnega pogrebnega ceremoniala tudi pripravo cvetja, igranje žalostinke, petje pevskega zbora, govor, fotografiranje obreda, kamnoseške in morebitne druge storitve.

Vzdrževanje pokopališč, ki so objekti skupne komunalne rabe, opravljamo kot gospodarsko javno službo in kot tržno dejavnost. Pokopališka dejavnost zajema urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov, naprav ter mrliških vežic. Skrbimo za red, čistočo in ustrezen pokopališki režim.

zalnica 03-11-14


Zakonodaja:
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju občine Laško
(Uradni list RS, št. 40/02, 44/04, 65/05)

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list RS, št. 34/84, 40/02, 44/04, 65/05)
Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
(Uradni list RS, 70/97)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca