Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje vodovoda

Na področju oskrba s pitno vodo  vse dni v letu, skrbimo, da pri uporabnikih priteče zdravstveno ustrezna voda.
vzdrzevanje vodovoda zima

Te naloge so vezane na:
• črpanje vode iz vrtin in pridobivanje iz zajetij
• priprava in kontrola pitne vode
• transportiranje pitne vode od zajetij k porabnikom
(preko cevovodov, dezinfekcijskih postaj, črpališč, regulacijskih objektov in vodohranov),
• menjava in popis vodomerov
• vzdrževanje objektov in naprav
• odpravo okvar na sistemih javnega vodovoda,
• obnovo obstoječih vodovodnih priključkov,
• izgradnjo novih vodovodov,
• izgradnjo novih vodovodnih priključkov,
• planiranje vodooskrbe, linij, kapacitet vode in vodnih virov,
• skrb za ostalo potrebno infrastrukturo, kot so rezervoarji, črpalnice, dezinfekcijske postaje, črpališča ter raztežilniki
• sodelovanje pri projektiranju novih vodovodnih sistemov,
• izvajanje rekonstrukcij obstoječe javne vodovodne infrastrukture,
• gradnjo telemetrijskih povezav javnega vodovoda,
• gradnjo katastra javnega vodovoda,
• redno sledenje novim tehnologijam v stroki in novim znanjem,
• obveščanje občanov o kriznih stanjih na javnem vodovodu ipd.

Vzdrževanje hidrantov in hidrantne mreže
• izvajanje vseh potrebnih obveznih spremljajočih zadev za izvajanje dejavnosti.
• 24 urno izvajane dežurstva

Javni vodovod obsega:

• 46 zajetij in vrtin pitne vode, za katera so pridobljena vodna dovoljenja, z povprečno izdatnostjo 101 l/s
• 72 vodohranov
• 32 črpališč
• 250 revizijskih jaškov
• 8 delujočih dezinfekcijskih postaj
• 215 delujočih hidrantov

Vodovodni sistem v našem upravljanju s 3.368 priključki oskrbuje ca.78% občine Laško.

V letu 2023 je bilo v sistem distribuirane 1.576.758 m3 pitne vode od tega skupno prodane 1.213.319 m3, razlika predstavljajo vodne izgube.

Zaradi zahtevanega vse višjega nivoja kakovosti pitne vode, imamo vzpostavljen in certificiran HACCP sistem.

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Vzdrževanje vodovoda