Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Bankine (Laški bilten št.: 85/2021)

Zakon o cestah opredeljuje bankino kot sestavni del cestišča, njena definicija pa je: »Bankina je utrjen ali neutrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme.« Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja pa predpisuje vzdrževalcem obseg vzdrževanja bankin, in sicer: »Bankine se vzdržujejo tako, da se zagotovi bočna stabilnost voziščne konstrukcije ter razpršeno odtekanje vode z vozišča in omogoči postavitev prometne signalizacije oziroma ostale opreme tam kjer je to potrebno.« Popravila, utrjevanje, uravnavanje in profiliranje bankin niso neodložljiva dela, ampak bi morala biti izvedena takoj in katerih opustitev bi lahko ogrozila cesto in varnost prometa na njej, so pa sicer njuno potrebna dela, ki lahko »počakajo« nekaj dni. Sicer pa mora biti utrjenost bankine takšna, da je sposobna prevzeti obremenitev stoječega motornega vozila, ni pa namenjena za vožnjo po njej.

Uporabniki cest si napačno predstavljajo vlogo bankine. Splošno mnenje je, da je bankina sestavni del vozišča, vendar temu ni tako. Kot že rečeno, bankina je sestavni del cestišča in ne tudi vozišča.

bankine LaskiBilten st85
V občini Laško imamo zelo razvejano občinsko cestno omrežje lokalnih cest in javnih poti. Po kategorizaciji gre pretežno za javne poti, na katerih je izjemoma omogočen dvosmerni promet z odstopom prednosti nasproti vozečega vozila na izogibališčih, ki bi morala biti na vsakih 100 do 200 m. Zmotno je prepričanje, da je 3 m široka asfaltirana cesta z 0,5 m bankine na obeh straneh ceste široka 4 m. Takšna cesta ima vozišče široko samo 3 m, to je toliko kolikor je širina asfaltiranega dela. Bankina torej nima vloge izogibališča, zato bi morali graditi ceste s širšimi vozišči širine vsaj 3,5 m do 4 m.

Zaradi zelo razvejane konfiguracije območja občine so trase cest vodene po gričevnatem in hribovitem terenu, kar ima za posledico večje naklone cest, na katerih ob deževju in ujmah prihaja do večjih razlivanj meteornih voda, ki povzročajo zajede bankin ob asfaltiranih voziščih. V zadnjem času smo uveljavili prakso, da se na mestih, kjer meteorne vode povzročajo največje zajede, namesto gramoznih bankin izdelajo asfaltne mulde, ki zagotovijo učinkovitejše odvodnjavanje in nadomestijo vlogo bankin.


                                              Marjan Salobir

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Bankine (Laški bilten št.: 85/2021)