Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2
Zakon o GJS varstva okolja naj upošteva sedanjo uredbo o metodologiji oblikovanja cen (ESG revija št.: 181/2023)

Do predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja smo kritični tudi v Komunali Laško, saj predlog zakona v splošnem ne prinaša pozitivnih sistemskih rešitev in ne rešuje problematike komunalnega gospodarstva. Še posebej nas skrbijo pogoji in način ureditve na področju oskrbe s pitno vodo in odvoza odpadkov, pa tudi na področju čiščenja odpadnih voda, kjer bo v naši občini v naslednjih letih poteklo obdobje koncesijskega razmerja.

Zakon v nekaterih delih zelo podrobno ureja določena področja, kar bi sicer moralo biti razdelano v podzakonskih predpisih, v drugih delih pa področja ureja zelo ohlapno in bi morale biti zadeve bolj jasno definirane. Glede oblikovanja cen komunalnih storitev bi se zakon moral jasno sklicevati na obstoječo Uredbo o metodologiji oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Nikakor pa ni primerno, da bi se cena oblikovala na osnovi posebnega občinskega odloka, kakor tudi ne, da bi bilo obračunsko obdobje koledarsko leto. Zato je sedanja metodologija oblikovanja cen bolj primerna in na poslovanje komunalnih podjetij nima takih negativnih učinkov, kot bi jih imelo sprejetje drugačne ureditve. Nesprejemljivo je tudi, da bi lahko občina sama v določenih primerih pripravila predlog cene brez upoštevanja elaborata izvajalca o oblikovanju cene, še posebej ne pod »nejasnimi in težko razumljivimi« pogoji. Prav tako je nesprejemljiva določba, po kateri bi lahko vlada sprejemala ukrepe kontrole cen na osnovi statističnih primerjav za območje celotne države, kar bi še posebej prizadelo tista okolja, kjer so prisotni izredno nizka gostota poselitve, neugodne reliefne značilnosti in drugi dejavniki, ki vplivajo na razvitost infrastrukture.

ESG 181 26 Tomaz Novak JPKL
Tomaž Novak, JP Komunala Laško d.o.o.


Nesprejemljivo je tudi, da bi morali izvajalci javne službe v primeru odmika cene za več kot tri odstotke od povprečnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin izvajati ukrepe za povečanje stroškovne učinkovitosti izvajanja javne službe. Komunalna podjetja so že v sedanjem sistemu na robu zmogljivosti, saj se obseg dela nenehno povečuje ob vedno višjih stroških poslovanja, proračunska sredstva pa temu tako ali tako že davno več ne sledijo. Komunala podjetja so že do sedaj morala biti stroškovno učinkovita, zato so rezerve iz tega naslova praktično že izčrpane. Nikakor pa se ne sme dopustiti, da bi podjetja zaradi preživetja povečevala delež tržnih storitev, kar bi imelo posledično negativne vplive na javno infrastrukturo.

Po našem bi bilo najbolj primerno, da se predlog zakona umakne in se z vsemi zainteresiranimi stranmi pripravi nov bolj sprejemljiv predlog zakona.

Komunala Laško kot članica Zbornice komunalnega gospodarstva podpira stališča zbornice in se strinja s predlaganimi spremembami, ki jih v imenu zbornice predstavlja in zagovarja direktor Sebastijan Zupanc (povezava na celoten članek).

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Zakon o GJS varstva okolja naj upošteva sedanjo uredbo o metodologiji oblikovanja cen (ESG revija št.: 181/2023)