Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2023 (Laški bilten št.: 101/2024)

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., je na podlagi pogodbe z Občino Laško, izvajalec dela gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v občini Laško.

V letu 2023 je bilo v sistem distribuirane 1.576.758 m3 pitne vode. Vodo smo v letu 2023 pridobivali iz spodaj izvirov in vrtin, z navedeno izdatnostjo:
• Zajetja Lurd ZB1, ZB2, ZB4, ZB7 (7,42 l/s), Zajetja Ogeče Z1, Z2, Z3 ZRT (13,02 l/s), Zajetja Borovke Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 (9,371 l/s), Zajetja Rudnik Jožefa, Govce (24,69 l/s), Zajetja Kal H3, H5, H6, H7, Z1 pri H3, Podomevškov Z1 (11,53 l/s), Zajetje Beli studenec (1,46 l/s), Zajetje Gozdnik (0,13 l/s), Zajetje Mrzlek (0,7 l/s), Zajetje Polana (1,06 l/s), Zajetje Jurklošter šola (3,86 l/s), Zajetje Voluš (2,01 l/s), Zajetje Trije studenci 1, 2 (3,55 l/s), Zajetja Globočaj 1, 2, 4 (3,15 l/s), Trije studenci Vrtina 1 in 2 (4,00 l/s), Zajetje Tovsto (0,1 l/s), Zajetje K1 Zidani most (2,74 l/s).
• Zajetja Jepihovec 1, 2, 3, 4, 11 ter zajetja Kal-Babe, Globočaj 3, Šentrupert, Male Grahovše, Jagoče, Voluš Kujart v letu 2023 niso bila v uporabi.

zajetje1
Distribucija vode je potekala preko 72 vodohranov, 32 črpališč in po ca 375 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 8 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 215 delujočih in redno pregledanih hidrantov.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo na podlagi uredbe o pitni vodi izvajali notranji nadzor pitne vode. V ta namen smo v letu 2023 izvedli vzorčenje z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki je zajemal notranji nadzor in državni monitoring.


Tabela prikazuje število vzorčenj na posameznem vodovodnem sistemu:
Vzorčenje NLZOH v letu 2023
Opomba * (1x vzorec neustrezen)

Iz zgornje tabele je razvidno, da sta bila v letu 2023 dva vzorca vode neskladna, vendar na osnovi pojasnil in priporočil za ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti (vir: NLZOH) v letu 2023, ni bilo potrebno izdali nobenega obvestila za prekuhavanje pitne vode, ker odstopanja niso imela velikega zdravstvenega pomena in niso predstavljala tveganja za zdravje.

Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško smo poleg navedenega – zakonsko obveznega vzorčenja, izvajali tudi interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union, d. o. o.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2023 uspešno opravili re-certifikacijsko presojo po standardu codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 – HACCP.

V letu 2023 je bila voda v javnem vodovodu občine Laško zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike.

V primeru pojava neustrezne pitne vode bomo uporabnike javnega vodovoda Občine Laško obveščali preko Radia Celje, spletne strani Občine Laško in JP Komunale Laško ter preko oglasnih desk.

Na podlagi 18. člena Uredbe o pitni vodi, vse potrebne informacije za uporabnike najdete na spletni strani https://www.komunala-lasko.si/sl/dejavnosti/vzdrzevanje-vodovoda in https://www.komunala.info.

                                Ivan Verbovšek

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2023 (Laški bilten št.: 101/2024)