Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Izvajanje zimske službe v sezoni 2023/24 (Laški bilten št.: 99/2023)

Komunala Laško na osnovi Odloka o zimski službi v Občini Laško izvaja zimsko službo na vseh občinskih cestah in javnih površinah ter gozdnih cestah javnega pomena. Gre za obseg 143 km lokalnih cest, 294 km javnih poti in ulic, 15 km nekategoriziranih cest, 23 km gozdnih cest javnega pomena in vseh javnih površin, v okviru katerih je 9 km pločnikov ter 35.000 m2 parkirišč in trgov. Prioritete izvajanja zimske službe določa Odlok in jih razvršča v tri prioritetne skupine:
• lokalne ceste, kjer se odvija avtobusni promet in šolski prevozi, ceste k zdravstvenim domovom, gasilskim domovom, vzgojno izobraževalnim ustanovam in drugim javnim ustanovam, glavne lokalne ceste skozi naselja in prehodi za pešce;
• pomembnejše javne poti, pločniki in javne površine;
• ostale javne poti, pomembnejše povezave, kjer se odvijajo šolski prevozi in izvaja odvoz odpadkov, gozdne ceste javnega pomena ter druge javne površine.

Za izvajanje zimske službe Javno podjetje Komunala Laško razpolaga z 8 plužno-posipnimi enotami (3 tovorna vozila in 5 traktorjev), s katerimi se izvaja zimska služba na vseh lokalnih cestah, vseh javnih površinah in pomembnejših javnih poteh v dolžini 220 km. Na ostalih cestah pa pluženje in posip izvaja 16 pogodbenih podizvajalcev s 25 plužno posipnimi enotami (2 tovorni vozili in 24 traktorjev). Za celoten obseg vseh cest je skupaj predvidenih 33 plužno posipnih enot. Predvidevamo, da bomo v primeru povprečnih zimskih razmer porabili približno 400 ton soli in 800 m3 posipnega gramoza. Dobava posipnih materialov se bo tekom sezone izvajala sproti, skladno s potrebami glede na vremenske pogoje.

Na spletnih straneh Komunale Laško (http://www.komunala-lasko.si) je objavljen »Izvedbeni plan zimske službe v občini Laško 2023-2024«, kjer vsi zainteresirani lahko dobijo vse informacije glede izvajanja zimske službe.

                                Borut Škegro

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Izvajanje zimske službe v sezoni 2023/24 (Laški bilten št.: 99/2023)