Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Sprememba zakonodaje na področju vodo oskrbe (Laški bilten št.: 99/2023)

V letošnjem juniju je stopila v veljavo nova »Uredba o pitni vodi« (Uradni list RS, št. 61/2023, z dne 2. 6. 2023), katera postopoma nadomešča dosedanji Pravilnik o pitni vodi iz leta 2004 z vsemi dopolnitvami. Upravljalci javnih vodovodov bomo imeli z uvajanjem zakonodajnih obveznosti veliko dela, bistveno za uporabnike pitne vode pa je, da se bo kakovost pitne vode še naprej temeljito spremljala, v analize je dodanih še nekaj novih parametrov, dopolnjeni so načini obveščanja.

Rezultate analiz pitne vode (analizni izvidi pitne vode) bomo po novem sprotno objavljali na naši spletni strani http://www.komnala-lasko.si, hkrati pa bomo spremljali tudi podatke o trdoti in vsebnosti mineralov (kalcij, kalij, magnezij) za posamezno oskrbovalno območje. Letno poročilo o kakovosti pitne vode bodo uporabniki prejeli do 31. marca tekočega leta, prilagojenega z novo uredbo.

analiza vode
Vzorčenje pitne vode

Konec oktobra je bilo v Uradnem listu RS, št. 109/2023 objavljeno tudi »Navodilo o načinih obveščanja« uporabnikov pitne vode v primeru zdravstvene neustreznosti pitne vode. Porabniki morajo biti do 15. januarja obveščeni o načinu obveščanja, če slučajno pride do neustrezne pitne vode. Skladno s tem bodo vsi uporabniki našega sistema o tem obveščeni skupaj z januarsko položnico za vodo.

Na področju vzdrževanja in upravljanja javnega vodovoda v občini Laško trenutno zaključujemo prvo fazo posodobitve telemetrijske povezave objektov (zajetja, vodohrani, črpališča, dezinfekcijske postaje) preko sistema SCADE – nadzornim centrom. Postopoma pa zaključujemo tudi z menjavo klasičnih vodomerov z vodomeri, ki omogočajo daljinsko odčitavanje. Podrobneje pa bomo o tem pisali po dokončanju del v eni od prihodnih številk Laškega biltena.

                                Ivan Verbovšek

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Sprememba zakonodaje na področju vodo oskrbe (Laški bilten št.: 99/2023)